Riječ Cadillac asocira na veliki automobil bez krova sa perajima, električnim prozorima i ušminkanom haubom. U vrijeme Josepha Pilatesa Cadillac je bio sinonim američke udobnosti, inovacije i luksuza. Zato je Pilates svoj novi izum nazvao Cadillac – ima sve što možete poželjeti, velik je i udoban. Ova sprava ima puno elemenata: opruge za noge, opruge za ruke, mekane obruče sa kojih visite, push-through šipka da vas rasteže, te ima čak i trapez. Trapez je u originalu dodatak spravi, zbog čega ga zovu i “trap” stol. Kao dio opreme izgleda zastrašujuće budući da je visok oko 2m. Kada prvi put vide spravu većina ljudi se neugodno nasmiješi jer ih podsjeća na srednjovijekovnu spravu za mučenje, a nazivi “trap” stol, mekani obruč ili trapez samo još više hrane maštu. Većina profesionalnih instruktora ga kraće zovu Cadi. Prvi prototip Cadillaca je osmišljen kao sprava koja će pacijentima vezanima za krevet omogućiti vježbanje. Dizajn je bio jednostavan – bolnički krevet sa oprugama pričvršćenim za strop. Do danas je dizajn dosta evoluirao kao i vježbe koje se mogu izvesti na ovoj spravi. Pilates Cadillac je višenamjenska sprava kojom se može povećati ili smanjiti opseg pokreta kako naprednih tako i početnih polaznika ovisno o potrebi.